Kontakt / Sognepræsten
Der er mange situationer i livet, hvor det kan være godt at tale med en præst.
En præst har tavshedspligt, og man kan komme med de ting, der trykker.
Måske går man i skilsmissetanker eller har mistet en, man elsker.
Det kan være sygdom, ensomhed eller et misbrug, man har brug for at tale om.
Alle er velkomne!
På telefonen træffes jeg bedst om formiddagen og fredag er min fridag.
 
Sognepræst Gitte Sylvest Larsen
Hunseby Kirkevej 8
Hunseby
4930 Maribo
E-mail gsla@km.dk
Telefon 54780548