Om Kirken

Hunseby Kirke,Hunseby Kirkevej 12, 4930 Maribo

HUNSEBY KIRKE

Kirkens historie

Hunseby kirke er en af Danmarks ældste kirker. Skib og kor er fra midten af 1100-tallet, bygget i romansk stil af granitkvadre, medens tårnet, der er senere, er bygget af munkesten i gotisk stil.


På nordsiden ses to granitkvadre. Det første kaldes Kong Huns’ hoved, det næste, der sandsynligvis er en helleristning, Kong Huns’ navle.

                         

Portalen omkring vest døren har oprindelig indrammet den nu blændede øst dør.  Der mangler fragmenter af den, det er bl.a. derfor vanskeligt at tyde teksten, der for størstedelen er på latin.


Man kan læse flg. Fragmenter:


I begyndelsen var, Jeg vil gå ind i hus, Jeg sværger ved skægget, Salomon gjorde mig kirke

I våbenhuset set man det første bevis på Knuth familiens store indflydelse i kirken.

Busten af Frederik Markus Knuth fra 1857. Der ses også en moderne skulptur ved navn ”Treenigheden” af Walter Green, der også har lavet den lille figur ”lovsang” fra 2007, der står ved indgangen til familien Knuths gravkapel

                                                                           

Altertavlen er dateret til omkring 1700 tallet. Stilen er arkantusbarok og forsynet med våbenskjold for Eggert Christopher Knuth og han hustru Søster Lærke Det er også Søster Lærke, dr har skænket alterstagerne, der er fra 1704. Selve maleriet i altertavlen er godt 100 år ældre.


Prædikestolen fra 1617 er højrenæssance.


Krucifikset, der hænger over korbuen er fra 1855


Der er ikke mindre end 3 præstetavler i kirken, alle opsat af medlemmer af Knuth familien. Den første er fra 1683, den anden fra 1881 og den sidste fra 2006.


Døbefonden, der er udført i marmor af Jesper Neergaard, er fra 2007.


Der er 4 våbenskjolde på stolegavlene – 2 er fra 1555, der er kopier af nu forsvundne stolegavle tilhører rigskansler Axel Urne og hustru Anne Rosenspare.


De to fra 1888 tilhører Adam Wilhelm Knuth og fru Rosenørn Lehn.


Slægten Knuth


I 1880 er der på nordsiden af kirken tilføjet et gravkapel for Knuthenborg, der i en periode fra 1565 er tilskødet Åarsmarke – det senere Knuthenborg.

 

I våbenhuset set man det første bevis på Knuth familiens store indflydelse i kirken.

Busten af Frederik Markus Knuth fra 1857.

 

De 4 våbenskjolde på stolegavlene – 2 fra 1555, der er kopier af nu forsvundne stolegavle tilhører rigskansler Axel Urne og hustru Anne Rosenspare.


De to fra 1888 tilhører Adam Wilhelm Knuth og fru Rosenørn Lehn.


Over den smukke smedejernsdør fra slutningen af 1600 tallet, der fører ind til kapellet hænger en mindetavle for Frederik Markus Knuth, og i kapellet er der et epitafium for Eggert Christopher Knuth d 1676 og fru Søster Lærke d 1723 og to buster af dem, derudover rummer kapellet 9 nyere sarkofager, og i kælderrummet under er der 13 kister. Grevskabet Knuthenborg har derudover en gravplads på kirkens sydside.